Møder og referater

Oversigt over en række møder og referater

Bestyrelsesmøder og generalforsamlinger

Referat af bestyrelsesmøde den 11. februar 2023

Dagsorden for bestyrelsesmødet 11. februar 2023

Referat af bestyrelsesmøde 24. september 2022

Dagsorden for bestyrelsesmødet 24. september 2022

Referat af generalforsamling m. underskrifter 2022

Referat af generalforsamling 2022

Regnskab for 2021

Referat af bestyrelsesmøde 28. maj 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 28. maj 2022

Referat af bestyrelsesmøde 12. februar 2022

Dagsorden for bestyrelsesmøde 12. februar 2022

Referat af bestyrelsesmøde 23. oktober 2021

Dagsorden for bestyrelsesmøde 23. oktober 2021

Referat af generalforsamling2021

Regnskab for 2020

Referat af generalforsamlingen 2020 med formandsberetning

Regnskab for 2019

Referat fra generalforsamlingen 2019 med formandsberetning.

Regnskab for 2018

Referat fra generalforsamlingen 2018 med formandsberetning.

Regnskab for 2017

Referat fra generalforsamlingen 2017 med formandsberetning.

Regnskab for 2016

Referat af generalforsamling 2016

Regnskab for 2015

Referat af generalforsamling 2015

Regnskab for 2014

Referat af ekstraordinær generalforsamling den 6. 9. 2014

Referat af generalforsamling 2014

Regnskab for 2013

Referat af generalforsamling 2013

Regnskab for 2012

Referat fra generalforsamling 2012

Regnskabet for 2011

Oversigt snefond 2011

Referat fra generalforsamling 2011

Regnskabet for 2010

Referat fra Generalforsamlingen 2010.

Tillæg til referat fra Generalforsamlingen 2010.

 

Breve til og fra kommunen samt referater og notater

Ejerlaget Slettens eget referat fra mødet den 27. maj 2011

Kommunens referat fra mødet den 27. maj 2011

Referat fra møde med kommunen den 19. maj 2011

Brev af 15. april 2010 til kommunen.

Brev af 15. april 2010 til kommunen, forslag til orientering af grundejere.

Kopi powerpoint plancher angående kloakering

Lemvig kommunes kort der viser afgrænsning mellem pumpelag i Vrist og Vejlby.

Lemvig kommunes notat om kystbeskyttelse og grundvandssænkning.

Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.