Lidt historie

Lidt historie om Ejerlaget Sletten.

Svend Aage Larsen var formand for Ejerlaget Sletten i perioden 1999 – 2019. Her er hans beretning om Ejerlaget Slettens oprettelse og lidt om ejerlagets historie. 
Læs om Slettens historie

Lidt historie fra området omkring Harboøre – Thyborøn.

Her finder du et link til Historisk Samfund for Ringkøbing Amt og deres beretning

“Digelag på Harboøre.”

Det er en både spændende og barsk beretning om livet på Harboøre, de fattige bønders svære vilkår i et barskt miljø med bl.a gennembrud af diger og oversvømmelser med katastrofale følger, samt oplysning om etablering af nye diger.

Nye Kulturmiljøredegørelser: Lemvig kommune har i 2013 ladet udarbejde Kulturmiljøredegørelser for Langerhuse, Harboøre og Thyborøn. Disse redegørelser beskriver en lang række forhold vedrørende byernes opståen og udvikling.

Du kan finde disse redegørelse ved at følge nedenstående link til Lemvig kommunes hjemmeside:

Se under planer og projekter – Kulturmiljøredegørelse

Se under planer og projekter – Kulturmiljøredegørelse

Se underplaner og projekter – Kulturmiljøredegørelse

Vidste du at vejnavnene i vores område referer til dramatiske strandinger ved Vrist, tragiske skæbner og heroiske indsatser ved redningsaktioner.

Bendt Bjergaard har fundet flere spændende historier, og med tilladelse fra direktør og dykker Gert Normann bringes uddrag fra hans bog, oplysninger fra andre bøger og Lokalhistorisk Museum i Thyborøn. Læs mere ved at følge disse links:

Se her hvilke hændelser vajnavnene referer til.

Læs om meget spændende beretninger fra bogen “Skibsvrag ved Vestkysten”, af Gert Normann Andersen – beretninger der referer til vejnavne i vores område.

Læs om andre tilsvarende spændende beretninger fra bogen “Det Nørrejydske Redningsvæsen”, primært redningsaktioner udgået fra redningsstation “Flyvholm”

Vil du vide lidt om kystredningsstationer, redningsbådene og raketapparater, så følg dette link til Wikipedia:
Kystredningsstation m.m. – Wikipedia.


Lidt om havets gennembrud ved Thyborøn i 1825 og Sandholm Nor

Lidt om diger/afvanding af Harboøres vådområder.

Lidt om havets gennembrud ved Vrist i 1981, samt kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse.

Kystbeskyttelse ved Vrist og Langerhuse.