Vejforhold

Her finder du lidt oplysninger der vedrører vejforhold i området ved Sletten.

Inden for Slettens område, er den første del af Hvilehjemsvej nu offentlig vej og vedligeholdes af kommunen.
Kommunen har desuden nu asfalteret strækningen fra Strandvejen og frem til banen.
Tilsvarende gælder, at hele Ibsensvej er en offentlig vej.

I forbindelse med retablering efter endt opgravning til kloak- og drænledninger, skal entreprenøren sikre at vejene retableres til mindst samme stand som de var i ved arbejdets start.

Bestyrelsen har dog vedtaget at søge vejene forbedret, og søger at sikre, at vejene dels udvides lidt, dels anlægges så de ligger midt i de udlagte vejarealer.

Der søges ryddet for hybenroser i rabatareler ved vejene, så vejene ikke hurtigt igen delvis ødelægges af hybenroser.

Vi opfordrer alle til at medvirke til at sikre, at hybenroser fra private arealer IKKE vokser ud i vejene. Du bør således selv gøre en indsats for dette.

Klip eventuelle roser i rabatten ned, og sprøjt nye skud med round up!!!

Da der på generalforsamlingen i 2011 blev forespurgt til regler vedrørende snerydning har vi indsat de oplysnger der blev blev fremlagt ved generalforsamlingen i 2010, altså de regler der var gældende på dette tidspunkt.
Der kan evt. være kommet ændringer siden!

Her finder du en kopi af de oplysninger / lovbestemmelser der blev fremsendt i forbindelse med generalforsamlingen 2011