Pumpelag

Vrist Pumpelag – bestyrelse

Formand:                       Jens Hansen-Møller
Næstformand:               Svend Pedersen
Kasserer:                        Karsten Damm
Sekretær:                        Ejvind Klinkby Koch
Bestyrelsesmedlem:     Runa Brøchner

Gå til Vrist Pumpelags hjemmeside – følg blot dette link:  Hjemmeside for Vrist Pumpelag

 

Dokumenter fra ejerlagets arkiv om forhold vedrørende Vrist Pumpelag:

Kommunens hjemmeside om pumpe- og digelag

Lemvig kommune har desuden lavet et notat, dateret 18. april 2011, i hvilket der oplyses om en række forhold vedrørende kystbeskyttelse og grundvandsænkning, oversigt over forventede udgifter til sommerhusejerne m.m. Vil du se mere, kan du se det på dette link:

Lemvig kommunes notat om kystbeskyttelse og grundvandssænkning.

Kortbilag der viser afgrænsningen af de to pumpelag i henholdsvis Vrist og Vejlby fremgår af dette link (NB: Det er en stor fil der kan tage tid at åbne).

Lemvig kommunes kort der viser afgrænsning mellem pumpelag i Vrist og Vejlby.

Ved generalforsamlingen den 7. maj 2011 gennemgik Claus Borg en række forhold vedrørende kystbeskyttelsen og grundvandsænkningen og viste i den forbindelse en række power point plancher. Neden for kan se disse på det viste link.

Kopi af de viste power point plancher fra generalforsamlingen den 7. maj. 2011

Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.