Sidste nyt!

Ejerlaget Sletten

 

Lokalplanen indeholder bestemmelser om udformning, 
størrelse og placering af byggeri.

Lokalplanen indeholder også bestemmelser vedrørende hegn ved hus og ved skel.

Bestemmelserne er gældende for alle ejendomme inden
for Ejerlaget Slettens område.

Lokalplan

 

 

 

Se planen