Ejerlaget "Sletten"


Denne side er sidst opdateret den 5. aug. 2017
Velkommen til Ejerlaget Sletten's hjemmeside- og de sidste nyheder.

Fremtidige betalinger af kontingent til Ejerlaget Sletten, sker sammen med opkrævning af ejendomskatten m.m. (gælder for næsten alle).

Ejerlaget Sletten har tidligere i samarbejde med andre grundejerforeninger i området forsøgt at påvirke andre myndigheders beslutninger i sager der vedrører sommerhusejerne.

Det drejer sig ikke mindst om
- planerne for opstilling af havmøllepark ud for Vristområdet
- fremtidige opgaver for Harboøre Digelag af 2015


Senest har Ejerlaget Sletten deltaget som arrangør for offentligt møde møde Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt. Mødet blev afviklet i Harboøre Centret den 17. sept. 2016.

Du finder flere nyttige oplysninger om kloakarbejdet inden for "Slettens" område, samt det drænarbejde der samtidigt er udført, hvis du besøger hjemmesiden for Vrist Pumpelag.
Kloak- og drænarbejdet er afsluttet i oktober 2015.

Under "Møder og referater" finder du nu:

- Regnskabet for 2016
- Referat fra generalforsamlingen 2017 med formandsberetningen.


Vil du vide lidt mere om de orienteringer der blev givet i forbindelse med bl.a. opstart på kloakeringen kan du følge nedenstående link (referater og andre oplysninger vil foreløbig desuden kunne findes under punkterne "Møder og referater", "Pumpelag" og Kloakering":

Kommunens referat fra møde med kommunen den 27. maj 2011

Ejerlaget Slettens eget referat fra mødet den 27. maj 2011

Kopi powerpoint plancher angående kloakering

Lemvig kommunes kort der viser afgrænsning mellem pumpelag i Vrist og Vejlby.

Lemvig kommunes notat om kystbeskyttelse og grundvandssænkning.

Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.

Husk også at sende os din email adresse. Dette gør du bedst fra menupunktet "Kontakt" hvor du nederst på siden finder rubrikker der skal udfyldes.


Med venlig hilsen

Bestyrelsen

    SIDSTE NYT

Her finder du flere oplysninger om pumpelaget.

Prøv at følge dette link:

Vrist Pumpelag

- og send så din mailadresse til både Vrist Pumpelag og Ejerlaget Sletten - hvis du ikke allerede har gjort det.

Du er nødt til at gøre det fra begge hjemmesider, under menupunktet "Kontakt".
         HJÆLP

os med at informere bedre - send os din emailadresse.

Det gør du let under punktet "Kontakt."