Ejerlaget "Sletten"

Denne side er senest opdateret den 17. april 2017

Pumpelag.

Her ser du den nye bestyrelse for det nye "Vrist Pumpelag":

Formand:                 Bendt Bjergaard
Næstformand:          Svend Aage Larsen
Kasserer:                 Karsten Damm
Sekretær:                 Bjarne Glargaard
Bestyrelsesmedlem: Jens Hansen-Møller

På pumpelagets hjemmeside kan du læse meget mere om de aktuelle forhold i Vrist Pumpelag.

Følg blot dette link:
Hjemmeside for Vrist Pumpelag

Kommunens hjemmeside om pumpe- og digelag

Lemvig kommune har desuden lavet et notat, dateret 18. april 2011, i hviket der oplyses om en række forhold vedrørende kystbeskyttelse og grundvandsænkning, oversigt over forventede udgifter til sommerhusejerne m.m. Vil du se mere, kan du se det på dette link:

Lemvig kommunes notat om kystbeskyttelse og grundvandssænkning.

Kortbilag der viser afgrænsningen af de to pumpelag i henholdsvis Vrist og Vejlby fremgår af dette link (NB: Det er en stor fil der kan tage tid at åbne).

Lemvig kommunes kort der viser afgrænsning mellem pumpelag i Vrist og Vejlby.

Ved generalforsamlingen den 7. maj 2011 gennemgik Claus Borg en række forhold vedrørende kystbeskyttelsen og grundvandsænkningen og viste i den forbindelse en række power point plancher. Neden for kan se disse på det viste link.

Kopi af de viste power point plancher fra generalforsamlingen den 7. maj. 2011

Lemvig kommunes beregningsforudsætninger for økonomiske overslag for nye pumpelag i Vrist og Vejlby.

           SIDSTE NYT

Der er oprettet en hjemmeside for det nye pumpelag.

Klik her:

www.vristpumpelag.dk

         HJÆLP

os med at informere bedre - send os din emailadresse.

Det gør du let under punktet "Kontakt."