Ejerlaget "Sletten"


Denne side er sidst opdateret den 5.august 2017.
Besøgstæller
Velkommen til Ejerlaget Sletten's hjemmeside.

Ordinær generalforsamling blev afholdt lørdag den 20. maj 2017 kl. 14,00 i Harboøre Centret.

Regnskabet for 2016 finder du under "Møder og referater"
Referat fra generalforsamlingen 2017 med formandens beretning, kan ses under "Møder og referater".

Under "Vedtægt" kan du nu også se den nye vedtægt, således som den er vedtaget på generalforsamlingen og efterfølgende er godkendt af Lemvig kommune.

I bestyrelsen arbejder vi fortsat med

- sikring af bedre veje i hele Slettens område
- at udbygge samarbejdet med Lemvig kommune, herunder deltagelse i årligt møde med kommunen og repræsentanter for alle grundejerforeninger i Lemvig kommune

I bestyrelsen mener vi, at vores veje nu er bragt i forsvarlig stand efter opgravninger til kloak og dræn. Vi ønsker også at søge sikret, at vejene fremover vedligeholdes godt, og at rabatterne tilsvarende holdes fornuftigt, så vandafledningen er bedst mulig.

Alle vendepladser har også fået et løft.

Med asfalteringen af flere kryds, mener vi også at der er skabt gode forhold, så vi i fremtiden undgår at der let opstår vandfyldte huller, der er til gene for alle.

Der er på en mindre del af John Brights Vej udlagt stenmel som et forsøg. Forsøget er umiddelbart vurderet som en succes, da der over en periode på ca. 3 måneder ikke er opstået huller, i den noget mere jævne belægning.

Stenmel er også udlagt på Hermodsvej og en mindre del af Slettevej. Efterfølgende vurderes, om der skal udlægges stenmel på andre strækninger også.

Bestyrelsen vil også gerne henstille, at grundejerne prøver at bekæmpe hybenroser der vokser ud i rabatterne !!!
Det er nu også helt acceptabelt at foretage bekæmpelse med hjælp af Round-Up.

Se folderen under menupunktet: "Råd og vejledning".

På hjemmesiden for Vrist Pumpelag er der en del flere oplysninger omkring kloak- og drænprojektet, hvorfor du henvises til at besøge denne side for flere og nyttige oplysninger.

Efter mødet den 27. maj 2011 og efter at have modtaget Lemvig kommunes oplysninger om beregningsforudsætninger angående de nye pumpelag, har vi forsøgt opstillet en samlet oversigt over de udgifter man fremover FORELØBIG kan forvente.

Vil du se dette, kan du følge dette link:

Oversigt over forventede bidrag til diverse foranstaltninger.

Har du forslag eller bemærkninger til bestyrelsen er du altid velkommen til at kontakte bestyrelsen, hvilket du let kan gøre ved at sende en mail.

Vi håber på at mange flere vil gøre brug af hjemmesiden, og at flere vil sende oplysninger om mailadresser. Har vi din mailadresse kan vi let sende en nyhedsmail, når vi finder dette ønskeligt. Se under menupunktet "Kontakt."

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

    SIDSTE NYT

Oplysninger om kloakering og dræning finder på hjemmesiden via dette link:
Vrist Pumpelag

         HJÆLP

os med at informere bedre - send os din emailadresse.

Det gør du let under punktet "Kontakt."